Remko Nods

Werd overheid misleid door top SNS REAAL? Grondig onderzoek graag!

Door Remko Nods - 16 februari 2015

De minister van Financiën denkt toch nog te gaan verdienen aan redding van SNS REAAL. De kans dat dit gaat lukken, is erg klein.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) wist afgelopen weekend verzekeraar Vivat (voorheen REAAL) voor 150 miljoen euro te verkopen aan de Chinese verzekeraar Anbang.

Dat was 2,25 miljard lager dan de boekwaarde van 2,4 miljard euro. Dijsselbloem spreekt van ‘een goede transactie’ – en wijselijk niet van een goede deal.

Goed is de transactie wel voor de verzekeraar, haar klanten en de vierduizend medewerkers, want de kapitaalkrachtige verzekeraar Anbang investeert 770 miljoen tot 1 miljard euro in Vivat om de financiële positie te versterken. Bovendien lost Anbang schulden af van in totaal 522 miljoen euro.

Schade

De Chinese koper krijgt voor betrekkelijk weinig geld een redelijk stevige positie op de Nederlandse verzekeringsmarkt.

Maar of de schatkist er beter van wordt, valt te betwijfelen. In totaal moest de overheid bijna 6,25 miljard euro in SNS Bank en verzekeraar REAAL steken om een faillissement te voorkomen. Andere financiële instellingen betaalden 1 miljard euro van de schade.

Dijsselbloem hoopt in totaal 5,3 miljard euro aan opbrengsten te genereren bij de verdere afwikkeling. Veel zal afhangen van de verkoopopbrengst voor SNS Bank, waaraan Dijsselbloem nu een marktwaarde van 2,7 miljard euro toekent.

Rekenfoutje?

De lage opbrengst is deels te wijten aan verslechterde marktomstandigheden voor (levens)verzekeraars. Vooral de lage rente speelt levensverzekeraars parten.

Maar de lage opbrengst is ook een gevolg van het aangetroffen gat in de balans. De financiële positie bleek ruim 700 miljoen euro slechter dan voorgespiegeld ten tijde van de nationalisering in 2013.

Een rekenfoutje of kwalijke opzet? Dijsselbloem weet het niet en laat het onderzoeken.

Graag grondig! Want als de voormalige top van SNS REAAL bewust de overheid heeft misleid, dan mag daar een zwaardere sanctie op staan dan het inleveren van een eerder ontvangen bonus.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.