economie

Lagere overheden verplicht tot sparen bij het Rijk

Door Arne Hankel - 21 januari 2013

Het kabinet heeft een bezuinigingsakkoord gesloten met gemeenten, provincies en waterschappen. Het akkoord omvat de bijdrage van de lagere overheden aan het terugdringen van het begrotingstekort en de introductie van verplicht bankieren bij het Rijk.

Het btw-compensatiefonds ter waarde van 550 miljoen euro, waaruit lagere overheden btw konden terugvragen, wordt niet afgeschaft.

Begrotingstekort

Bedoeling is om in de komende kabinetsperiode het gezamenlijke aandeel van gemeenten, provincies en waterschappen in het begrotingstekort geleidelijk terug wordt gebracht van 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2013, naar 0,2 procent bbp in 2017.

Daarnaast worden alle gemeenten, provincies en waterschappen verplicht om geld dat ze niet uitgeven, onder te brengen bij het Rijk. Deze tegoeden, die eigendom blijven van de lagere overheden, worden aangehouden in de schatkist.

Schatkistbankieren

De overheden krijgen een rente die gelijk is aan het rentepercentage dat de Staat betaalt over leningen op de geld- en kapitaalmarkt. Maar door het ‘schatkistbankieren’ worden risico’s van beleggingen van gemeenten en provincies tot een minimum beperkt.

In het verleden verloren lagere overheden miljoenen euro’s door bijvoorbeeld te bankieren bij de IJslandse bank Icesave. Die bank ging failliet en de overheden waren hun geld kwijt.

Overheidsschuld

Bovendien leidt het ertoe dat de overheidsschuld eind dit jaar naar verwachting 6 miljard euro lager uitvalt.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) is ervan overtuigd dat het akkoord de Nederlandse economie sterker maakt. ‘Dit financieel akkoord is dan ook een grote stap voorwaarts,’ aldus Dijsselbloem.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.