economie

Advies overheidscommissie: verlaag belasting op spaargeld

Door Servaas van der Laan - 18 juni 2013

De belasting op eigen vermogen moet worden teruggebracht van 4 naar 2,5 procent. Directeuren-grootaandeelhouders moeten daarentegen zwaarder worden belast.

Dat adviseert de commissie-Van Dijkhuizen aan staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD). Het plan beschrijft de manier waarop het belastingstelsel in Nederland kan worden vereenvoudigd.

De 4 procent belasting op vermogen is vanwege de lage rente op spaargeld niet realistisch en moet worden teruggebracht.

Deze maatregel kost het kabinet zeker 900 miljoen euro aan belastingopbrengsten. Dit moet worden teruggehaald bij de directeur-grootaandeelhouders die niet 30 maar nog maar 10 procent mogen aftrekken van het salaris dat ze zichzelf uitkeren.

Lagere belastingen

De meest ingrijpende maatregel in het vereenvoudigingsplan was in oktober al in een tussenrapport gemeld. Alle Nederlanders die minder dan 62.500 euro per jaar verdienen moeten hiervan 37 procent aan de fiscus afdragen.

Dit betekent dat twaalf van de dertien miljoen belastingplichtigen onder dit tarief vallen. Het overige miljoen aan topinkomens moet worden belast met 49 procent.Om de verliezen voor de fiscus op te vangen moet het BTW-tarief van 21 naar 23 procent.

Toeslagen

Ook het fraudegevoelige toeslagensysteem moet flink worden ingebonden. De huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget moeten in één toeslag worden gestopt, die lineair daalt naarmate het gezinsinkomen stijgt.

De maatregelen moeten werken meer lonend gaan maken en zodoende zeker honderdvijftigduizend arbeidsplaatsen opleveren.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.