economie

Werkloosheid naar nieuw record: 659.000 mensen zonder baan

Door Servaas van der Laan - 20 juni 2013

De werkloosheid in Nederland is in mei opgelopen naar een nieuw record. Met een toename van 9.000 zijn er nu 659.000 werklozen in Nederland.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Uit de cijfers komt naar voren dat 8,3 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkeloos thuiszit. Wel is de toename van de werkloosheid licht afgezwakt. In de afgelopen maanden kwamen er gemiddeld 15.000 werklozen bij tegenover de 9.000 in mei.

Jongeren vs ouderen

Positief is dat de werkloosheid onder jongeren tot een einde lijkt te zijn gekomen. Het werkloosheidspercentage voor Nederlanders van onder de 25 jaar bleef de afgelopen drie maanden ongeveer gelijk.

Het aantal werklozen tussen de 25 en de 65 jaar nam daarentegen de afgelopen drie maanden wel toe met gemiddeld 7.000 per maand.

WW-uitkering

Het aantal WW-uitkeringen daalde met 0,5 procent tot 378.000. Dit komt vooral doordat jongeren werk vinden in seizoensgevoelige sectoren als landbouw en de bouw.

Aan 55-plussers werden in mei juist weer meer uitkeringen verstrekt. In mei werden 44.000 nieuwe uitkeringen verstrekt, maar daar staat tegenover dat 46.000 uitkeringen werden beëindigd. In de helft van de gevallen was werkhervatting daar de oorzaak van.

https://www.elsevierweekblad.nl/Economie/nieuws/2013/5/Werkloosheid-loopt-op-tot-650000-1255345W/

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.