economie

Rabobank weigert leningen voor winnen van schaliegas

Door Anna Vossers - 01 juli 2013

De Rabobank weigert geld te lenen aan bedrijven die te maken hebben met de winning van schaliegas. Ook boeren die hun land verhuren aan energiebedrijven met de bedoeling schaliegas uit de grond te halen, krijgen geen krediet van de bank.

Die stellingname van de Rabobank geldt wereldwijd, maar speelt vooral in de Verenigde Staten, schrijft dagblad Trouw, waar de Rabobank de grote agrarische geldschieter is.

Milieuvervuiling

De Rabobank noemt schaliegas milieuvervuilend en wil er daarom geen geld in stoppen.

De mening van de bank is gebaseerd op de ‘Position paper on oil and gas activities‘ (PDF) die de bank onlangs heeft geschreven. De bank heeft besloten streng te kijken naar vervuiling van grond, water en lucht en naar verlies aan biodiversiteit.

Schaliegasrevolutie

In de Verenigde Staten is de winning van gas uitgegroeid tot een belangrijke vorm van energieproductie.

In Nederland staat minister Kamp van Economische Zaken (VVD) nog voor de beslissing of hij boringen naar schaliegas in de bodem toestaat. ‘Ik zit er zakelijk in’, zegt Kamp in Trouw. ‘Het gas zit nu eenmaal in onze grond.’

Rapport

Deze week ontvangt de minister een belangrijk onderzoek naar schaliegas. Critici, onder wie 55 hoogleraren, zeggen dat bij de winning van het gas milieuvervuiling kan optreden. Onder meer het grondwater kan vervuild raken.

Voorstanders zeggen dat de winning van schaliegas de Nederlandse schatkist enkele honderden miljoenen euro’s per jaar kan opleveren. De olie- en aardgasbaten bedroegen in 2012 nog 14,5 miljard euro.

De VVD is vooralsnog voor proefboringen, coalitiepartij PvdA is ertegen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.