economie

Gemeenten sporen vaker bijstandsfraude op

Door Shari Deira - 12 augustus 2013

Gemeenten ontdekken ongeveer een kwart meer bijstandsfraude dan enkele jaren geleden. Dat komt vooral door intensievere controle van bijstandontvangers en doordat burgers vaker bereid zijn bijstandfraudeurs te verklikken.

‘De sociale diensten zijn nu meer gespitst op handhaving,’ zegt directeur Christien Bronda van de Dienst Werk en Inkomen van Amsterdam en voorzitter van Divosa, de Nederlandse koepel van sociale diensten.

Fraudebedrag

In 2010 werden 367 strafrechtelijke fraudeonderzoeken gestart in Amsterdam en vorderde de gemeente 3,36 miljoen euro terug aan onterecht ontvangen uitkeringen, meldt de Volkskrant. Vorig jaar zijn 560 fraudeonderzoeken uitgevoerd wat leidde tot een verdubbeling van het ontdekte fraudebedrag.

Ook het aantal niet-toegekende uitkeringen steeg van 1.761 in 2010 tot 2.983 vorig jaar. Gemeenten hebben minder geld op kas en zetten daarom extra in op handhaving.

Tolerantie

Naast intensievere controle en klikkende burgers verraden uitkeringsfraudeurs zichzelf ook vaak op sociale media als Facebook en Twitter. Bronda zegt dat de maatschappelijke tolerantie ten opzichte van bijstandsfraude is afgenomen.

De Landelijke Cliëntenraad, belangenorganisatie voor uitkeringsontvangers, vindt het goed dat er intensiever wordt gecontroleerd ‘maar de sociale diensten moeten ervoor waken niet elke uitkeringsgerechtigde als fraudeur te behandelen’.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.