economie

‘Kabinet verlaagt AOW-uitkering met 25 euro per maand’

Door Anna Vossers - 29 augustus 2013

Het kabinet verlaagt de AOW voor alle drie miljoen gepensioneerden met 25 euro per maand. De Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB) zal namelijk worden afgeschaft.

Dat meldt RTL Nieuws op basis van uitgelekte documenten over de invulling van de zes miljard euro bezuinigingen.

Bezuiniging

De maatregel zou vanaf 2014 jaarlijks een besparing van 750 miljoen euro moeten opleveren. Alleenstaande ouderen krijgen nu een AOW van ongeveer duizend euro, getrouwde stellen gezamenlijk 1.400 euro.

De MKOB-regeling is omstreden, omdat ook gepensioneerden die in het buitenland wonen de vergoeding krijgen, terwijl de leefkosten daar geregeld lager liggen dan in Nederland. Het kabinet kondigde al eerder aan de MKOB af te schaffen, maar dat daar geen maatregel voor terugkomt, is nieuwe informatie.

Andere bezuinigingen

Eerder lekte van de bezuinigingsplannen al uit dat de zorg- en huurtoeslag worden vervangen door een huishoudtoeslag. De armste ouderen kunnen via die huishoudtoeslag gecompenseerd worden voor het bedrag dat ze mislopen na afschaffing van de MKOB.

Ook moet iedereen meer belasting betalen, maar wordt het wel mogelijk tot een ton belastingvrij te schenken als dat geld in de hypotheek of verbouwing van een huis wordt gestopt.

Daarnaast moet de zorgsector efficiënter met geld omgaan en zouden fraudemaatregelen daar een bezuiniging moeten opleveren. Ook krijgen ministeries minder geld en blijft de nullijn, waardoor ambtenarensalarissen niet stijgen, bestaan.

Het kabinet maakt de exacte invulling van het bezuinigingspakket op Prinsjesdag bekend.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.