economie

Lagere premies leveren minder pensioen

Door Remko Nods - 07 augustus 2013

Vooral jongeren zullen de gevolgen merken van de versobering van de pensioenopbouw.

Tot circa 2002 hadden 3 op 4 werknemers nog een zogeheten eindloonregeling, die na 40 jaar werken en premie betalen een pensioen van 70 procent van het laatst verdiende salaris opleverde. Een gouden regeling, vooral voor mensen die een mooie carrière maakten.

Middelloonregeling

Die 70 procent is eigenlijk nog altijd de norm. Althans: meer dan een derde van alle werknemers verwacht later een pensioen te ontvangen van 70 procent van zijn laatst verdiende salaris. In de praktijk zal echter vrijwel niemand die norm halen.

Rond 2002 stapten de meeste pensioenfondsen over op een zogeheten middelloonregeling, die een pensioen oplevert op basis van het gemiddelde salaris gedurende de looptijd. Het gemiddelde salaris is meestal veel lager dan het salaris vlak voor de pensioendatum. De invoering van de middelloonregelingen was de eerste grote versobering van het pensioenstelsel.

In eindloonregelingen bouwden werknemers jaarlijks 1,75 procent van hun salaris aan pensioen op. In de nieuwe middelloonregelingen werd de jaarlijkse opbouw veelal op 2 procent vastgesteld. Zo konden werknemers in 40 jaar 80 procent van het gemiddelde salaris aan pensioen opbouwen. Voor een werknemer met een HBO-opleiding die een redelijke, maar niet al te steile carrière maakt, kan zo’n middelloonregeling een pensioen opleveren van 50 tot 60 procent van het eindsalaris.

Jonge werknemers

Het kabinet-Rutte II schreef in het Regeerakkoord dat de fiscale facilitering van de pensioenopbouw wordt beperkt tot 1,75 procent van het gemiddelde loon. Een zeer aanzienlijke versobering, die vooral jonge werknemers treft. Zij zullen in de praktijk een pensioen kunnen bereiken van circa 50 procent van hun eindloon.

Daar staat tegenover dat de pensioenpremies omlaag kunnen – in principe met wel 20 tot 30 procent. In de praktijk zal de verlaging uitkomen op gemiddeld 15 procent, zo verwacht het Centraal Planbureau. Dat levert jongeren straks een hoger nettoloon op, maar het pensioen zal later vele honderden euro’s per maand lager uitkomen dan in het huidige stelsel.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.