economie

Ministeries geven 472 miljoen euro onrechtmatig uit

Door Anna Vossers - 07 augustus 2013

De boekhouding van de rijksoverheid vertoont gaten. Vorig jaar werd een bedrag van 472 miljoen niet volgens de regels uitbetaald.

Van nog eens 2 miljard euro was het onduidelijk of het geld goed is besteed. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

Fouten

Bij de onrechtmatig uitbetaalde bedragen ontbrak bijvoorbeeld de benodigde handtekening om de uitgave goed te keuren, of waren fouten gemaakt waardoor personen of instellingen die eigenlijk geen recht hadden op het geld, dit toch op hun rekening kregen.

De meeste fouten zijn gemaakt bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat 265 miljoen euro ten onrechte uitgaf. Het geld werd besteed aan onder meer foutief verwerkte studentengegevens (17 miljoen euro) en onterechte subsidieverstrekking (91 miljoen euro).

Volgens de Auditdienst Rijk (ADR), de op 1 mei 2012 opgerichte interne accountantcontroleurs van het rijk, is de kwaliteit van de financiële administratie van de overheid onder de maat. Ambtenaren weten vaak niet goed hoe de boekhouding werkt en geregeld raken zij stukken kwijt.

Onzekerheid

Van de 2 miljard euro waarvan de rechtmatigheid onzeker is, is 1,1 miljard euro uitgegeven door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het gaat om uitkeringen aan gemeenten voor onder andere re-integratie, inburgering en volwasseneducatie. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf voor 480 miljoen euro aan mogelijk onrechtmatige bedragen uit.

Een Kamermeerderheid eist opheldering van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA), schrijft het Algemeen Dagblad.

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën zegt in het Algemeen Dagblad dat het niet klopt dat de bedrijfsvoering van het rijk niet op orde is. Volgens het ministerie is de 472 miljoen maar een ‘klein deel’ van de totale rijksuitgaven van 236,4 miljard euro.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.