economie

Hoe treffen de bezuinigingen van het kabinet u?

Door Anna Vossers - 17 september 2013

Op Prinsjesdag maakt het kabinet de begroting voor 2014 bekend. In augustus werden de VVD en PvdA het eens over een extra pakket van 6 miljard euro aan bezuinigingen. Wat is er al bekend over de kabinetsplannen?

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de effecten van de begroting over 2014 doorgerekend en kwam tot de conclusie dat hoewel de economie met 0,5% groeit, de gemiddelde koopkracht met 0,5 procent daalt.

Het begrotingstekort komt volgens die berekeningen uit op 3,3 procent. Nog eens 150.000 mensen verliezen hun baan, waardoor de werkloosheid oploopt tot 685.000 personen, 7,5% van de beroepsbevolking.

De bezuinigingen en lastenverzwaringen die al bekend waren:

 • De ministeries krijgen minder geld en de salarissen van ambtenaren stijgen in 2014 voor het laatst niet (de zogeheten nullijn blijft nog een jaar bestaan).
 • Iedereen betaalt meer belasting, omdat de belastingschijven niet worden aangepast aan inflatie.
 • De huur- en zorgtoeslag worden vervangen door een eenvoudiger huishoudtoeslag, die minder fraudegevoelig wordt dan het huidige systeem.
 • Ouderen krijgen 25 euro per maand minder vanaf 2015 door afschaffing van Wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB).
 • In de zorg wordt fraude met declaraties strenger aangepakt. Ook worden de medicijnvergoedingen versoberd en moet er meer zorg door de huisarts worden geleverd in plaats van bij ziekenhuizen. Bovendien wordt de langdurige zorg hervormd.
 • De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2015 beperkt (maar minder dan eerder werd aangenomen).
 • De algemene heffingskorting verdwijnt voor de hoogste inkomens.
 • De accijns op diesel stijgt vanaf 2014 met 3 cent per liter, die op autogas stijgt met 7 cent per liter.
 • Het aantal kindregelingen wordt teruggebracht. Alleen de kinderbijslagm, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag blijven in aangepaste vorm bestaan.

Belastingvoordelen

Daarnaast hoopt het kabinet de economie te stimuleren door het aantrekkelijk te maken om geld dat nu vastzit, uit te geven:

 • Mensen mogen tot een ton belastingvrij schenken aan wie dan ook, als dat geld wordt besteed aan hypotheken of verbouwingen van huizen.
 • Wie geld van een ontslagvergoeding of gouden handdruk in een stamrecht-bv heeft zitten, kan dat bedrag in een keer tegen een lage belasting opnemen.
 • Het midden- en kleinbedrijf krijgt gemakkelijker leningen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.