economie

‘Ruimte om hervormingen Sociaal Akkoord te versnellen zeer beperkt’

Door Shari Deira - 26 september 2013

De mogelijkheden om hervorming van de WW en het ontslagrecht te versnellen, zijn zeer beperkt. Premier Mark Rutte (VVD) wijst erop dat hierover kan worden gesproken, maar dat het akkoord is gesloten met de sociale partners.

Rutte heeft niet het gevoel dat de werkgevers- en werknemersorganisaties ervoor openstaan maatregelen uit het Sociaal Akkoord te versnellen.

Mening

D66-leider Alexander Pechtold vroeg premier Rutte om duidelijkheid te geven over het versnellen van de hervormingen. Fractieleiders Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) verschilden woensdag over dit onderwerp van mening.

Rutte wil praten over het Sociaal Akkoord, maar wil dit zo doen dat de sociale partners zich hier in kunnen vinden. Het is volgens hem ‘essentieel’ dat de steun van de sociale partners overeind blijft.

In het Sociaal Akkoord is onder meer afgesproken dat de WW-duur en het ontslagrecht in 2016 worden aangepast. D66 en het CDA willen dat dit eerder gebeurt.

Crisis

Zijlstra gaf voor de algemene politieke beschouwingen al aan dat het Sociaal Akkoord voor het kabinet niet heilig is. Samsom zei woensdag echter dat het sneller invoeren van de maatregelen, slecht zou zijn in tijden van crisis.

Pechtold vindt het belangrijk dat Rutte duidelijk maakt waar hij steun zoekt: ‘Zoekt u poldersteun of politieke steun?’ Volgens de D66-fractieleider is Rutte te snel en te voorbarig geweest met het sluiten van akkoorden.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.