economie

140.000 Wajongers ontvangen onterecht te hoge uitkering

Door Shari Deira - 18 februari 2014

Tot 2010 werd bijna iedereen ongeacht de zwaarte van de beperking arbeidsongeschikt verklaard. Hierdoor ontvangen ten minste 140.000 van de 240.000 Wajongers onterecht een hoge uitkering.

Het hoge aantal Wajongers dat onterecht een hoge uitkering heeft, kost de overheid jaarlijks honderden miljoen euro’s extra, meldt dagblad Trouw dinsdag.

Beperking

Van alle Wajongers heeft een derde een lichte verstandelijke beperking, zoals zwakbegaafdheid. Daarnaast heeft een kwart autisme of een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD. Eenvijfde heeft een psychiatrische aandoening, zo’n 14 procent een lichamelijke handicap en bijna 10 procent een ernstige verstandelijke beperking, schrijft de krant.

Tot 2010 werd de uitkering eenvoudig verstrekt omdat de aanvragers alleen langs een verzekeringsarts hoefden. Hij stelde de diagnose en de aanvrager kreeg een Wajong-uitkering. Nu moeten de aanvragers ook langs een deskundige van het UWV, die vaststelt of er toch werk is.

Maar het is vaak alsnog lastig om voor deze mensen een geschikte functie te vinden, waarmee ze het wettelijk minimumloon verdienen. Als zo’n functie er niet is, krijgt de aanvrager vaak alsnog de stempel arbeidsongeschikt.

Bijstand

Met de komst van de nieuwe Participatiewet wil het kabinet Wajongers gaan herkeuren. Deskundigen denken dat 70 procent van de jonggehandicapten dan buiten de boot valt. Als er voor hen geen werk is, komt deze groep in de bijstand terecht.

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de participatiewet. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken) wil een overgangsregeling invoeren voor de huidige Wajongers.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.