economie

OESO: Nederland onder meest inkomensgelijke landen ter wereld

Door Servaas van der Laan - 30 april 2014

Een verdere gelijktrekking van de Nederlandse inkomens via de belastingen lijkt overbodig te zijn. Nederland is op dit moment één van de meest genivelleerde landen in de wereld.

Dat blijkt woensdag uit een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Toename

De OESO onderzocht het deel dat de rijkste 1 procent van de totale inkomsten is gaan bezitten in de periode tussen 1981 en 2012.

Uit het onderzoek blijkt dat dit aandeel vooral in Angelsaksische landen (Verenigde Staten, Groot-Brittannië), maar ook in Zuid-Europese landen is toegenomen.

Nederland

In Nederland is de inkomensongelijkheid in de afgelopen dertig jaar nauwelijks toegenomen. Nederlandse rijken, ongeveer 74.000 huishoudens, verdienden in 2012 iets meer dan 6 procent (6,3) van het totale inkomen. In 1981 lag dat percentage nog op 5,9 procent.

Ter vergelijking: in de Verenigde Staten was dat percentage 20 procent in 2012, een verdubbeling ten opzichte van 1981. Ook Australië, Canada, Ierland en Groot-Brittannië maakten een grote stijging van de inkomensongelijkheid mee.

De OESO gaat uit van bruto inkomens waar de fiscus nog niet zijn deel van heeft afgesnoept. Maar het rapport geeft daarbij aan dat er een sterke correlatie is tussen de hoogte van de belastingtarieven en de hoogte van de inkomens.

Vermogens

Een andere manier om naar verschil tussen rijk en arm te kijken, is het naast elkaar houden van de vermogens. In april dit jaar bleek uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de vermogens in Nederland schever zijn verdeeld dan de inkomens.

De rijkste 1 procent had gemiddeld een vermogen van 3,7 miljoen euro. Met een totaal van 273 miljard euro heeft de rijkste 1 procent daarmee 23,4 procent van het totale vermogen in Nederland in handen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.