economie

Elsevier Uw geld: zo kunt u het slimste doneren

Door Heidi Klijsen - 17 juni 2014

Voor een aftrekbare periodieke donatie aan een goed doel is geen notariële akte meer nodig. Wat is er nog meer veranderd?

Wat euro’s in een collectebus, een overschrijving of gulle storting na een televisie-actie: ongemerkt geven we heel wat aan goede doelen. Prima natuurlijk, maar het kan slimmer. De fiscaal aantrekkelijkste manier is door één of enkele goede doelen uit te kiezen en hieraan periodiek te schenken.

Gaat het om een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), dan is de volledige donatie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Tot 1 januari 2014 was voor zo’n periodieke schenking een notariële akte nodig. Dat hoeft nu niet meer, waardoor er al gauw 150 tot 200 euro wordt bespaard. Donateur en doel kunnen samen een onderhandse akte opstellen.

Daar moet in elk geval in staan dat de donateur ten minste vijf jaar een vast, periodiek bedrag doneert aan het goede doel. De overige voorwaarden waaraan de akte moet voldoen, worden binnenkort op de site van de Belastingdienst gepubliceerd. Daar is ook een modelakte te vinden (zoek op ‘giften’). Het is niet verplicht deze te gebruiken, maar wel handig.

Wie zich liever niet voor vijf jaar vastlegt, kan natuurlijk een losse donatie doen. Dan geldt een drempel: het totaal aan donaties moet boven de 1 procent van het gezamenlijk inkomen van fiscale partners uitkomen. Ook geldt er een maximum van 10 procent van het gezamenlijk inkomen.

Bij een gezamenlijk jaarinkomen van 100.000 euro, zijn donaties dus pas aftrekbaar als ze boven de 1.000 euro uitkomen en niet meer bedragen dan 10.000 euro.

Een gift aan een culturele ANBI mag u verhogen met 25 procent bij het berekenen van de aftrekpost. Een extraatje van de overheid, om donaties aan culturele goede doelen te stimuleren.

Het schrappen van de verplichte notariële akte is niet de enige wijziging in de ANBI-regelgeving. Sinds 1 januari moeten ANBI’s nog transparanter zijn. Ze moeten op hun site een aantal belangrijke gegevens publiceren, zoals een beleidsplan, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid, een verslag van de activiteiten en een financiële verantwoording. Donateurs kunnen hierdoor gemakkelijker nagaan hoe ‘hun’ goede doel te werk gaat.

Voldoet het goede doel niet aan de eisen, dan kan de fiscus de ANBI-status intrekken, eventueel met terugwerkende kracht. Dat risico is reëel: uit recent onderzoek van accountants- en adviesorganisatie Accon avm blijkt dat 98 procent van de instellingen niet voldoet aan de nieuwe publicatie-eisen.

Voor de donateur hoeft dit niet direct gevolgen te hebben: als hij niet kon weten dat de instelling geen ANBI meer is, kan hij de giften toch aftrekken. Dit geldt ook als de vijf jaar van de periodieke schenking om die reden niet wordt volgemaakt. Zonde van het geld, want een goed doel dat geen ANBI is, moet schenk- en erfbelasting over ontvangen bedragen betalen.

Dit artikel stond op 4 januari in weekblad Elsevier.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.