Simon Rozendaal

Thorium – of hoe de Volkskrant excuus aanbiedt aan haar lezers

Door Simon Rozendaal - 09 januari 2013

Dinsdag opende de Volkskrant met een artikel over een nieuw soort kernenergie: niet op basis van uranium maar van thorium. Het was een uitstekend artikel, dat in veel opzichten klopte.

Er was één klein probleem. Het is al vele decennia bekend dat er op basis van het element thorium elektriciteit kan worden opgewekt, zoals er op basis van uranium en plutonium stroom kan worden gemaakt. Natuurlijk, zoals Einstein ooit zei: ‘een kerncentrale is een ingewikkelde omweg om water aan de kook te brengen.’ Maar het werkt goed.

Slaafs doorgeefluik

De verschillen tussen thorium, uranium en plutonium zijn niet groot, maar thorium heeft één groot voordeel: bijna niemand kent het. En dus kon de Volkskrant – de beste krant van Nederland (ik krijg het moeilijk over mijn lippen want ik heb NRC-DNA) – een standpuntverandering kenbaar maken.

De afgelopen decennia is de Volkskrant bij tal van onderwerpen een slaafs doorgeefluik voor Greenpeace en co geweest. Het mooiste voorbeeld daarvan was de onjuiste berichtgeving over het gifschip Probo Koala. Het stuk was van de hand van verslaggever Jeroen Trommelen, die er dusdanig naast zat dat hij sindsdien nooit meer een fatsoenlijk stukje voor de krant heeft mogen schrijven.

De Volkskrant en Greenpeace

De Volkskrant zit al enkele decennia fout als het over kernenergie gaat. Die vorm van elektriciteitsopwekking is goed voor het milieu, goed voor het klimaat (mits het broeikasverhaal klopt, maar dat is een heel ander verhaal) en is buitengewoon veilig.

Vanwege de traditionele banden tussen de Volkskrant en Greenpeace kon deze waarheid nooit tot de kolommen van de krant doordringen, temeer omdat de toegang wordt bewaakt door types als de eerder genoemde Trommelen, door Martijn van Calmthout en Michael Persson. Die laatste twee zijn overigens wel tamelijk goede journalisten.

Achterhaald

Wat heeft de krant dus verzonnen?

1. Er wordt een nieuwe journalist op gezet, niet belast door achterhaalde groen-linkse opvattingen: Jonathan Witteman.
2. Er wordt een geheel nieuwe kernenergie verzonnen: genoeg om de aarde tienduizenden jaren van stroom te voorzien (in Volkskrant-kringen heet dat ‘duurzaam’), met veel minder kernafval en veel veiliger (‘de kans op kernsmelting is vrijwel nihil’).

Nogmaals, het is een goed stuk. Het klopt bijvoorbeeld dat Azië stevig inzet op thoriumcentrales. Maar er wordt niet bij verteld dat de belangrijkste reden dat thorium zo aantrekkelijk lijkt, is dat thorium thorium heet – en geen uranium of plutonium.

Sorry, beste lezers

Om de terminologie van de Volkskrant aan te houden: kernenergie is de ‘grootste energiedoorbraak sinds het vuur’. Helaas heeft het zijn grote potentie maar gedeeltelijk kunnen waarmaken, omdat Greenpeace en co de ontwikkeling hebben tegengehouden en kranten als de Volkskrant daaraan volslagen onkritisch hebben meegewerkt.

Met dit artikel zegt de Volkskrant eigenlijk: sorry, beste lezers, we hebben u de afgelopen twintig jaar voorgelogen. Kernenergie kan wel degelijk van groot belang zijn voor de toekomst van de energievoorziening en de planeet.

En zo komt de Volkskrant op het standpunt dat het weekblad Elsevier al 35 jaar inneemt. Welkom in de wereld van het gezond verstand.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.