Simon Rozendaal

Drammers plaatsen windmolens en zonnecellen boven de partijen

Door Simon Rozendaal - 24 november 2015

Energiebeleid is meer dan klimaat en het landsbelang is meer dan wind en zon. En dus is de ‘nationale klimaatwet’ van PvdA en GroenLinks (en Greenpeace) een mal initiatief

Er is meer in het leven dan klimaat en duurzaamheid. Dat is het voornaamste bezwaar tegen de ‘nationale klimaatwet’ die Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) hebben ontworpen.

De fractieleiders van deze twee linkse politieke partijen menen dat de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2050 95 procent lager moet zijn dan in 1990, dat alle energie duurzaam moet worden opgewekt en dat de regering jaarlijks op Prinsjesdag een ‘klimaatbegroting’ moet maken, analoog aan de miljoenennota.

Mal voorstel

Het is een mal voorstel, dat illustreert hoe een land waar actievoerders (Samsom en Liesbeth van Tongeren van GroenLinks komen bij Greenpeace vandaan) aan de touwtjes trekken, kan ontsporen.

Klimaatverandering is van alle tijden. Het is zeker dat de mens via het uitstoten van CO2 dit proces versterkt, maar het is nog steeds onduidelijk hoe groot de rol van de mens is.

Natuurlijk moet klimaat worden meegewogen in energiebeleid, maar energiebeleid is meer dan klimaatbeleid. En landsbelang mag al helemaal niet worden versmald tot alleen het molecuul kooldioxide. Klimaat wordt in de visie van de heren ook nog eens gereduceerd tot wind en zon.

Andere alternatieven die CO2 verminderen (kernenergie – thorium! – en schaliegas) mogen niet van onze groene dwingelanden.

Terrorisme

Bij energiebeleid spelen tal van overwegingen een rol. Zo wordt islamitisch terrorisme gefinancierd uit aardolie. Dus is het ook om die reden verstandig om in de toekomst niet al te veel auto’s meer te hebben die op benzine of dieselolie rijden.

Bij energiebeleid moet – net als bij elk ander beleidsterrein – betaalbaarheid leidend zijn. Geld mag stinken, maar heeft bijvoorbeeld wel de succesvolle strijd tegen lucht- en watervervuiling van de afgelopen decennia gefaciliteerd.

Door windmolens en zonnecellen boven de partijen te plaatsen, mutileren de heren de vaderlandse economie. Dat is pas slecht voor het milieu.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.