Landelijke idylle en stedelijke reuring

Alle gemeenten zijn onderling te vergelijken binnen twee uitersten: ‘landelijke idylle’ en ‘stedelijke reuring’. Die uitersten sluiten elkaar niet uit, gemeenten kunnen immers iets of zelfs veel van beide kwaliteiten bieden.

De typering ‘landelijke idylle’ is afgemeten aan de nabijheid en kwaliteit van natuur, rust en ruimte, een veilige woonomgeving met weinig overlast en misdaad, en een saamhorige bevolking. Een hoge score voor ‘stedelijke reuring’ wijst op veel voorzieningen als winkels, scholen, zorg en cultuur, een goede bereikbaarheid en veel werkgelegenheid.

Gemeenten die bovengemiddeld scoren op ‘landelijke idylle’ dan wel ‘stedelijke reuring’ zijn respectievelijk groen en rood gekleurd op de kaart hieronder. Gemeenten die op beide bovengemiddeld scoren zijn geel, gemeenten die op beide ondergemiddeld scoren, zijn lichtblauw.

Alle 380 gemeenten zijn in de ‘puntenwolk’ rechts als stipjes gepositioneerd ten opzichte van de horizontale lijn die het gemiddelde weergeeft voor ‘landelijke idylle’, en van de verticale lijn die het gemiddelde weergeeft voor ‘stedelijke reuring’.

Vier typen gemeenten Landelijk, stedelijk, geen van beide of allebei. Vergelijking op twee dimensies: landelijk idyllisch en stedelijke reuring

© Elsevier Weekblad Bron: Elsevier Weekblad/Bureau Louter (2018)