nederland

VVD negeert PvdA: misdragende asielzoeker apart zetten

Door Thomas Borst - 31 maart 2016

Het kabinet is bezig met het creëren van aparte opvanglocaties voor asielzoekers die zich misdragen. Als een asielzoeker niet kan worden uitgezet, maar wel voor overlast zorgt, kan hij in een aparte locatie worden geplaatst.

De maatregel wordt beschreven in een brief van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) van Asiel aan de Tweede Kamer. ‘Degenen die voor overlast zorgen, moeten hard worden aangepakt om hen duidelijk te maken dat we hun gedrag niet tolereren,’ schrijft Dijkhoff.

Begin deze maand wilde een meerderheid in de Kamer juist kwetsbare asielzoekers apart opvangen. Homoseksuelen, christenen en andere individuen moesten afzonderlijk worden ondergebracht omdat hun veiligheid in de reguliere opvang niet gegarandeerd is. De minderheden zouden daar worden gediscrimineerd, gepest of bedreigd.

Opvang kwetsbare groepen

De PvdA maakte zich sterk voor een aparte opvang voor kwetsbare groepen en D66 diende een motie in, maar de VVD toonde veel weerstand tegen het plan – in tegenstelling tot SGP, SP, ChristenUnie en GroenLinks die wel voor stemden.

Dijkhoff trekt zich niets aan van die meerderheid. ‘Dit past niet bij de wijze waarop wij in Nederland samenleven en doet ook geen recht aan de positie van deze groepen,’ vindt Dijkhoff. Andere VVD-Kamerleden hadden eerder al forse kritiek geuit op de plannen.

‘Door dit te faciliteren leveren we een stukje Nederland in,’ zei fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Ook PvdA-burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam vond het afzonderen van minderheden een verkeerd signaal.

Gevangenispersoneel

Het apart zetten van kwetsbare asielzoekers is volgens Dijkhoff tevens moeilijk in de praktijk uit te voeren, omdat er te veel kwetsbare groepen zijn. Wel kan het zijn dat ze tijdelijk in een aparte vleugel van een opvang worden geplaatst. Om de veiligheid te waarborgen, worden asielzoekers die verantwoordelijk zijn voor de overlast afzonderlijk ondergebracht.

Commentaar van Syp Wynia op 3 maartIn plaats van de gediscrimineerde asielzoekers te isoleren, moeten daders worden geïdentificeerd en gestraft, zo mogelijk met uitzetting. Lees verder >

‘Enerzijds om hen te confronteren met de gevolgen van hun gedrag en in te zetten op gedragsverandering. Anderzijds om de veiligheid en welzijn van andere bewoners te borgen,’ onderstreept Dijkhoff.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is al bezig met het creëren van een aparte opvang voor overlastplegers, waar een strenger regime zal moeten gelden dan in de reguliere asielzoekerscentra. Zo kan er gevangenispersoneel worden ingezet bij die aparte opvang en moeten de misdragende asielzoekers zich dagelijks melden.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.