nederland

Hoogste bevolkingsgroei sinds 2001 door migratie

Door Bauke Schram - 01 augustus 2016

Door de migratiestroom is de bevolkingsgroei in het eerste halfjaar van 2016 sterk toegenomen. De bevolking groeide in Nederland dit jaar het snelst sinds 2001.

Meer dan 81 procent van de bevolkingsgroei werd door het Centraal Bureau Statistiek (CBS) toegeschreven aan migratie. Van de 43.000 mensen die erbij kwamen in Nederland, kwamen ruim 35.000 uit het buitenland.

Migratie zorgt voor hoge bevolkingsgroei

Natuurlijke aanwas was goed voor zo’n 7.500 mensen. Het migratiesaldo zorgde echter voor de hoogste bevolkingsgroei sinds het eerste halfjaar van 2001. Toen stond deze op meer dan 51.000. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015 was het migratiesaldo dit jaar twee keer zo hoog.

De nieuwe migranten zijn vooral Syriërs, Polen en Eritreeërs. ‘Een deel van de toename in het migratiesaldo komt doordat zich een groter aantal voormalige asielzoekers heeft ingeschreven bij een gemeente,’ verklaart het CBS. ‘Dat kan zodra ze een verblijfsvergunning hebben of langer dan zes maanden in een opvangcentrum verblijven.’

Bevolkingsgroei-in-het-eerste-halfjaar-16-07-27
Bron: CBS

In juni kwam aan het licht dat het aantal nareizigers daalde ten opzichte van dezelfde maand 2015. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zou namelijk het gezinsherenigingsproces vertragen. Mede daarom vertrok een recordaantal migranten in juni uit Nederland.

Turkse Nederlanders emigreren

In het eerste halfjaar emigreerden bijna 64.000 mensen uit Nederland. Het gaat daarbij vooral om autochtone Nederlanders en Turkse Nederlanders. Van de laatste groep vertrekt een groot aantal naar Turkije, blijkt uit eerdere cijfers van het CBS.

Tussen 2010 en 2015 is het aantal Turkse Nederlanders dat terugkeert naar Turkije ruim verdubbeld. Volgens de organisatie Turken in Nederland gaat het vooral om hoogopgeleide Turken die een bestaan willen opbouwen in Turkije.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.