#TK2017

Hoe het CDA de kloof in samenleving te lijf wil gaan

12 oktober 2016

Het CDA komt in verzet tegen de doorgeschoten individualisering van de samenleving. Die staat onder druk, omdat de tegenstellingen tussen mensen toenemen.

‘We willen breken met die oppervlakkigheid en met de politieke verlegenheid om morele keuzes te maken,’ is te lezen in het concept-verkiezingsprogramma van het CDA, dat woensdag officieel werd gepresenteerd.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Zorgen over tegenstellingen

Het zijn vooral de kloven in de samenleving die partijleider Sybrand Buma zorgen baren. Het gaat volgens de christendemocratische partij om tegenstellingen tussen laag en- hoogopgeleid, oud en jong, autochtoon en allochtoon. Die moeten worden gedicht, want anders verdwijnt het cement in de samenleving.

Rutte wilde de kloof in de samenleving verkleinen, maar vier jaar later blijkt dat niet het geval. Dit zijn de acht tegenstellingen die Nederland verdelen >
2016-03-15 18:22:25 DEN HAAG - Minister-president Mark Rutte tijdens het debat over de Europese top. ANP MARTIJN BEEKMAN

Het programma laat zich lezen als een klassiek confessioneel verhaal, waarbij de waarden en tradities, het gezin als hoeksteen van de samenleving, burgerschap en rechtvaardigheid een hoofdrol opeisen. Wat we nu hebben, is een maatschappij van ieder-voor-zich, aldus Buma. Maar hoe wil de partij de koe bij de horens vatten? Een aantal punten:

  • Het CDA wil de basisbeurs voor bachelorstudenten terugbrengen. De bijl aan de wortel van het leenstelsel dus
  • Er moet een maatschappelijke dienstplicht komen voor jongeren. Dat kan in het leger, maar ook in de zorg, bij de politie of andere maatschappelijke organisaties.
  • Een minister van Familie en Gezin – een soort André Rouvoet 2.0 – is wenselijk.
  • Het raadgevend referendum wil CDA afschaffen omdat het de tegenstellingen alleen maar verscherpt. Ook moet er een kiesdrempel van twee zetels komen om versplintering in de politiek te voorkomen.
  • Verder moet er minder marktwerking in de zorg komen en een ‘forse verlaging’ van het eigen risico.
  • Ongelijkheid tussen zzp’ers en vaste contracten wil de partij beslechten met onder meer één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Kantonrechters moeten weer meer ruimte krijgen om arbeidscontracten te ontbinden.
  • Verder wil het CDA, gezien alle bedreigingen binnen en buiten Europa, meer geld voor veiligheid en defensie.
  • Buma ziet dat veel mensen te dik worden en suikerziekte krijgen en wil daarom een ‘suikerbelasting’. De opbrengst daarvan gaat onder meer naar het stimuleren van sport in de wijken.
Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren
Bij het plaatsen van een reactie geldt een aantal voorwaarden. Klik hier voor de voorwaarden.