nederland

Na afgewezen wraking hint Knoops op staken verdediging Wilders

Door Elif Isitman - 04 november 2016

Advocaat Geert-Jan Knoops van Geert Wilders overweegt de verdediging neer te leggen in het proces wegens het ‘minder-Marokkanen’-proces tegen de PVV-leider. Hij heeft geen vertrouwen meer in een eerlijk proces.

Stoppen met de verdediging is een van de opties, nadat de wrakingskamer vrijdag besloot het wrakingsverzoek tegen rechter Elianne van Rens af te wijzen.

Wilders reageerde op Twitter furieus op de uitspraak van de wrakingskamer dat Van Rens als rechter kan aanblijven in zijn zaak.

Knoops liet na telefonisch overleg met Wilders doorschemeren dat het neerleggen van de verdediging in dat beraad wordt meegenomen. De advocaat zegt met zijn cliënt te gaan overleggen hoe de verdediging in het proces-Wilders moet worden voortgezet.

Eerlijk proces

Hij verwacht begin volgende week daarover meer te kunnen zeggen. Het proces wordt maandag 14 november voortgezet. ‘De portee van onze bezwaren komt in de uitspraak van de wrakingskamer niet naar voren’, aldus Knoops.

In de toelichting op zijn wrakingsverzoek waarschuwde Knoops vrijdagochtend al voor de gevolgen van een eventuele afwijzing: ‘Dat zal een deel van de samenleving niet begrijpen’. In hun ogen zou Wilders dan geen eerlijk proces hebben gekregen, betoogde de advocaat. 

Hij hekelde ook de stelling van het Openbaar Ministerie (OM), die vindt dat rechter Van Rens niets te verwijten valt. Het zou in de ogen van Knoops ‘chique’ zijn geweest als het OM geen standpunt had ingenomen en het oordeel aan de rechter had overgelaten. ‘Het gaat om een eerlijk proces. Anders kunnen we er beter mee stoppen’, zei Knoops toen.

Wrakingsverzoek afgewezen

De wrakingskamer wees vrijdagmiddag van Knoops af. Het verzoek betrof rechter Elianne van Rens, die volgens de verdediging van Wilders vooringenomen zou zijn.

De drie leden van de wrakingskamer, bestaande uit rechters van de rechtbank Noord-Holland, menen dat er geen gronden bestaan om daartoe over te gaan. Dat lieten zij vrijdagmiddag weten na beraad in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp, waar het proces tegen de PVV-leider wegens zijn ‘minder-Marokkanen’-uitspraak wordt gevoerd.

Van Rens heeft weliswaar een fout gemaakt bij de formulering van een uitspraak van de Hoge Raad, ‘maar dat kan gebeuren. Dat overkomt ook rechters’, aldus rechter Peter Littooy.

OM achtte verzoek al ‘kansloos’

Op donderdag verklaarde het Openbaar Ministerie al het verzoek ‘kansloos’ te achten. De verdediging heeft geen vertrouwen meer in de onpartijdigheid van de rechter, aldus Knoops op donderdag. ‘Wat een vreselijke vooringenomenheid van deze rechter die haar PVV haat nauwelijks kan verhullen bij de ondervraging van Professor Cliteur’, twitterde Wilders eerder op de dag.

Knoops kreeg na een schorsing de kans om het verzoek toe te lichten. Voor het wrakingsverzoek had hij contact gehad met zijn cliënt Wilders.

Rechter vond verklaring van Cliteur een ‘mening’

De rechter gaf bij ondervraging van getuige-deskundige en hoogleraar Paul Cliteur volgens de raadsman ‘blijk van een mate van vooringenomenheid, althans niet onpartijdigheid’.

Rechter Van Rens zou aan het slot van haar ondervraging volgens Knoops hebben gesteld dat het oordeel van de getuige-deskundige ‘niet meer of minder is dan een mening’. Daardoor kan zij niet meer onbevangen oordelen, vindt de advocaat.

Door die ondervraging werd naar de mening van Knoops het beeld geschapen ‘alsof Cliteur alleen zijn eigen mening kwam verkondigen’. Bij die ondervraging moest de rechter volgens Wilders’ advocaat ook gecorrigeerd worden op het punt van het verdraagzaamheidscriterium en de uitspraak daarover van de Hoge Raad. ‘Deze zaak draait in grote mate om onverdraagzaamheid en is dus niet onbelangrijk’, aldus Knoops.

Eerdere clash met rechter

Van Rens en het verdedigingsteam van Wilders clashten eerder ook al met elkaar. Op 18 maart verzocht de PVV-leider Van Rens al te stoppen met de zaak, waarna zij in april aankondigde door te gaan.

Van Rens zei destijds dat ze ook als rechter kritiek mag hebben. Ze verzekerde Wilders toen in een korte verklaring dat ze onafhankelijk in zijn zaak zal oordelen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.