nederland

Hoe meldpunt dat homohaat toeliet ‘gewoon’ subsidie kreeg

Door Tom Reijner - 09 december 2016

Vorige week lag het Meldpunt Internetdiscriminatie (MiND) nog onder vuur nadat het een melding van discriminatie had verworpen ‘omdat sommige moslims uit de Koran menen te begrijpen dat homo’s moeten worden gedood’. Maar sancties? Ho maar. De Kamer besloot donderdag dat MiND die 23.000 euro subsidie ‘gewoon’ mag behouden.

De twee regeringspartijen VVD en PvdA, en GroenLinks, D66, SP, SGP en ChristenUnie stemden voor.

Subsidiekraan ging toch niet dicht

De Kamerfracties zetten hun handtekening onder de verklaring dat ‘het meldpunt een belangrijke rol speelt bij het verzamelen van uitingen van groepsdiscriminatie op internet, en bij het laten verwijderen van dergelijke uitingen van websites’. Maar elke partij lijkt zo zijn eigen beweegredenen te hebben.

SGP-voorman Kees van der Staaij zegt bijvoorbeeld tegen Elsevier.nl dat hij de subsidieverstrekking steunt vanwege de bestrijding van antisemitisme, ‘voor ons een belangrijk speerpunt’. De SGP had volgens hem al aangegeven dit amendement te steunen voor ‘het incident’ in het nieuws kwam. Ook homobelangenorganisatie COC gaf al voor de tumult aan dat MiND behouden moest blijven – toen duidelijk bleek dat Van der Steur de subsidiekraan wel eens dicht zou kunnen draaien. De Kamer sprong vervolgens in de bres om ervoor te zorgen dat MiND niet zou verdwijnen.

De opschudding ontstond na een melding die werd gemaakt naar aanleiding van de reacties op de Nederlands-Marokkaanse website Bladna.nl over een homovereniging in Marokko. Onder het artikel werd een aantal bedreigende en gewelddadige reacties over homo’s en LHBT’ers geplaatst. MiND – een initiatief van de Nederlandse overheid uit 2013 – verklaarde dat negatieve uitingen over homo’s door moslims geen vormen van discriminatie zijn, maar geloofsuitingen. Protesten waren het gevolg.

MiND is het landelijke meldpunt voor strafbare, discriminerende uitingen op internet. Op de website https://www.mindnederland.nl/ kunnen mensen hun meldingen insturen.

Met gefronste wenkbrauwen

Ogenblikkelijk eisten VNL-Kamerleden Louis Bontes en Joram van Klaveren opheldering van minister Lodewijk Asscher (PvdA) en Ard van der Steur (VVD). Laatstgenoemde liet weliswaar weten dat hij ‘met gefronste wenkbrauwen‘ kennis had genomen van de gewraakte mail, maar dat MiND ook al had toegegeven dat een aantal uitlatingen verkeerd waren beoordeeld. De minister gelooft niet dat het MiND slechts op zijn schreden is teruggekeerd door de ophef en stiekem nog altijd achter de oorspronkelijke uitspraak zou staan – iets dat VNL’er Bontes vermoedt. Die boetedoening van het Meldpunt is blijkbaar voldoende reden voor behoud van subsidie.

Het CDA liet zijn handtekening na de tumult achterwege. ‘Ook wij willen natuurlijk blijven strijden tegen discriminatie. Het meldpunt leek daarin een goede weg,’ zegt Kamerlid Madeleine van Toorenburg in een reactie aan Elsevier.nl. ‘Maar tijdens de begrotingsbehandeling haakten wij af ten aanzien van het betreffende amendement. MinD heeft blijk heeft gegeven van slecht inschattingsvermogen. Zoiets draagt niet bij aan de strijd tegen discriminatie.’ Maar omdat het amendement dus een meerderheid achter zich kreeg, kon MiND alsnog het overheidsgeld tegemoet zien.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.