nederland

Krol presenteert ‘revolutionair plan’ uit boosheid over CBS

Door Tom Reijner - 08 maart 2017

50Plus-leider Henk Krol is niet te spreken over het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat dinsdag cijfers naar buiten bracht over de verbeterde financiële positie van ouderen. Hij wil dat politici zelf gaan voelen wat het betekent als je er jarenlang niet op vooruitgaat.

Krol is boos dat het CBS deze week concludeerde dat ouderen er financieel beter voor staan dan twintig jaar geleden, zowel wat betreft vermogen als inkomen.  ‘Volgens dezelfde officiële CBS-cijfers zijn de ouderen er meer dan 30 procent op achteruitgegaan in vergelijking met de werkenden,’ zegt Krol.

Krol vindt dat de salarissen van ministers, staatssecretarissen en andere politici zouden moeten worden gekoppeld aan de koopkracht van ouderen. Zij erop achteruit, dan de politici ook, is de gedachte van 50Plus, zegt een woordvoerder van Krol tegen Elsevier.nl. De politici moeten voelen wat het betekent om zo veel koopkracht te verliezen. En als de koppeling niet van de grond komt, dan in elk geval geen verhogingen meer van de salarissen van politici totdat de 30 procent achterstand van ouderen is ingelopen.

Politici moeten het goede voorbeeld geven, vindt Krol. ‘Als de politici zelf ervaren wat het betekent als je van koopkracht wordt beroofd, is de kans op een rechtvaardige politiek groter. Ik daag de andere partijen uit om nu voor de verkiezingen te antwoorden of ze dit voorstel steunen. Aan mooie praatjes hebben we niets. Geen woorden maar daden,’ aldus de 50Plus-leider.

Krol sjoemelde met ritten van lease-auto

Krol kwam de afgelopen weken in de problemen door ongelukkige uitspraken, versprekingen en onthullingen. Zo achterhaalde weekblad Elsevier dat Krol sjoemelde met de ritten van zijn lease-auto. Ook had hij zijn cv op de site van de Tweede Kamer mooier doen voorkomen. Zijn – goed beoordeelde – optreden tijdens het debat in theater Carré kan Krols campagne een boost geven.

De kans dat Krols ‘revolutionaire voorstel’ werkelijkheid wordt, is verwaarloosbaar. Een 50Plus-woordvoerder erkent dat de maatregel vooral symbolisch is, gezien het hoge salaris van bewindslieden en andere politici. Zo verdient een lid van de Tweede Kamer ruim een ton per jaar. ‘Het liefst zou ik zien dat zij ook 30 procent inleveren, maar ik vrees dat ze dat niet zullen ondersteunen,’ zegt Krol.

De arme 65-plusser ‘sterft uit’

In Krols woorden is de CBS-publicatie een ‘onzinverhaal’. Het bureau meldde gisteren dat 65-plussers er de afgelopen twintig jaar meer op vooruit zijn gegaan dan gemiddelde huishoudens. De arme 65-plusser ‘sterft uit’ volgens het CBS. De koopkracht van ouderen is er vanaf 2009 weliswaar op achteruitgegaan, maar de groep ouderen met een laag inkomen is behoorlijk afgenomen: in 1995 was eenvijfde van de 65-plus-huishoudens arm, tegenwoordig is dat zo’n 4 procent.

Vooral vóór de financiële crisis gingen ouderen erop vooruit. Tussen 1995 en 2009 nam de koopkracht van 65-plussers steevast toe. Door de reële verhoging van de AOW kwamen veel meer 65-plussers boven de armoedegrens uit. Bovendien hebben steeds meer mensen die aan hun pensioen beginnen, naast hun AOW een aanvullend pensioen.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.