HJ Schoo

Door Buma staat geboorteacte Nederland opnieuw in schijnwerpers

Door Lucas Gasthuis - 06 september 2017

CDA-leider Sybrand Buma heeft met zijn HJ Schoo-lezing belangstelling gevraagd voor de geboortepapieren van Nederland. Dan gaat het om de ‘Unie van Utrecht’ uit 1579, de ‘Apologie van Willem van Oranje’ uit 1581 en het ‘Plakkaat van Verlating’ uit 1581.

Deze teksten staan niet alleen aan de basis van de Nederlandse onafhankelijkheid (van Spanje), maar zijn ook fundamentele teksten over de vraag bij wie de macht eigenlijk hoort te liggen. Bij een vorst of bij de burgers. De opstellers van deze teksten kozen voor de burgers als opperste macht.

Deze keuze was in die tijd revolutionair en kreeg veel later ook navolging in andere landen. Zo hebben de schrijvers van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring uit 1776 – twee eeuwen later – ruimhartig gebruik gemaakt van de Nederlandse geboortepapieren.

Om deze teksten uit de zestiende eeuw toegankelijk te maken voor een hedendaags publiek publiceerde de uitgeverij van Elsevier Weekblad in 2014 een moderne vertaling van deze drie geschriften. Ze worden ingeleid door de historici Geerten Waling en Coos Huijsen.

Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring

Het gebonden boek van 224 pagina’s is nog steeds te koop en kost slechts 14,95 euro. Het is hier te bestellen >

Voor uw Engelstalige vrienden is ook een Engelse vertaling van het “Plakkaat van Verlating” te koop. Met een inleiding waarin wordt aangetoond hoe deze tekst de opstellers van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring inspireerde. Het boek telt 96 pagina’s en kost slechts 9,95 euro. Het is hier te bestellen.

Uitgeverij Elsevier Weekblad publiceerde ook de Nederlandse vertaling van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring en de Amerikaanse Grondwet. Ook dit boek kost slechts 9,95 euro en is op deze plek te verkrijgen.

Lees de HJ Schoolezing van Sybrand Buma: ‘”Verwarde tijden” die om richting vragen’ hier nog eens terug >

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.