Amsterdam

Salafistische school trekt amper leerlingen

Door Berend Sommer - 12 september 2017

De islamitische middelbare school die in Amsterdam-West is geopend, trekt veel minder leerlingen dan verwacht. Het Cornelius Haga Lyceum verwachtte 188 leerlingen. De eerste schooldag, vandaag, wees anders uit: er kwamen 50 leerlingen opdagen.

De school is omstreden. De stichting die het Cornelius Haga Lyceum heeft opgericht, de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO), zou banden hebben met salafistische organisaties. Het lage aantal leerlingen betekent voor de school een financiële tegenvaller. Het ministerie van Onderwijs geeft scholen subsidie naar rato van het aantal leerlingen.

Douceurtjes voor aspirant-leerlingen

In een folder voor het werven van leerlingen bood SIO douceurtjes aan: de stichting stelde ze elektrische fietsen en laptops in het vooruitzicht. Sander Dekker (VVD), staatssecretaris van Onderwijs, liet weten dat de onderwijssubsidie hiervoor niet kon worden gebruikt. Ook stond in de bij moskeeën rondgedeelde brochure: ‘De SIO biedt de mogelijkheid met extra twee lesuren per dag kosteloos de Edele Koran te memoriseren. Dit doe je naast de reguliere onderwijstijd in een vier jaar durende cursus. Voor meer info zie schoolgids. Meld je aan?’

‘Toekomstige kindermoordenaars’

De SIO wilde al langere tijd een islamitische middelbare school oprichten. Problematisch is dat een aantal bestuursleden van de stichting de salafistische islam aanhangt. Oud-bestuurslid Abdoe Khoulani (tevens raadslid van de Haagse Partij van de Eenheid) liet zich in 2014 positief uit over terroristische organisatie Islamitische Staat. Eerder dit jaar noemde hij een groep Joodse studenten die op bezoek waren in de Tweede Kamer ‘toekomstige kindermoordenaars’.

Koepelorganisatie Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) luidde vorige week de noodklok en raadt ouders af om hun kinderen naar het Cornelius Haga Lyceum te sturen. Volgens Rasit Bal, de voorzitter van het CMO, kaapt de school het alleenrecht op islamitisch voortgezet onderwijs. Dat zei hij in de Volkskrant. De geloofsovertuiging van het bestuur ‘schurkt aan tegen het salafisme,’ aldus Bal.

Bal: ‘Ze zonderen zich af van de maatschappij, maar ook van de rest van de moslimgemeenschap.’ Ingrijpen kan de overheid niet, omdat de staat gebonden is aan Artikel 23 van de Grondwet, die vrijheid van onderwijs garandeert. De Raad van State oordeelde in juli dat de SIO daarom recht heeft op overheidssubsidie, op voorwaarde dat de school genoeg leerlingen kan werven.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.