Migratie

Harbers (VVD): Grieken moeten afspraken Turkijedeal nakomen

Door Eric Vrijsen - 30 november 2017

De nieuwe staatssecretaris van migratie, VVD’er Mark Harbers, roept de Grieken op ‘hun deel van de afspraken uit de EU-Turkije deal na te komen’. De bewindsman zei in de Tweede Kamer dat Griekenland zich onvoldoende inzet om migranten die op de Griekse eilanden arriveren terug te sturen naar Turkije. Ook worden te veel migranten overgebracht naar het Griekse vasteland, zei Harbers.

In de Tweede Kamer waren vragen gesteld, naar aanleiding van een speech van ambassadeur Caspar Veldkamp in Athene, waarover Elsevier Weekblad deze week berichtte.

De ambassadeur constateert dat Griekenland de Turkijedeal frustreert. Lees hier meer >

Grieken spelen mensenhandelaren in de kaart

De diplomaat sprak dinsdag in Athene met een aantal hulpverlenende instellingen over de noodsituatie op de eilanden die in de Egeïsche Zee vlak voor de kust van Turkije liggen en waar nog altijd bootvluchtelingen arriveren.

De ambassadeur bepleitte een verbetering van de humanitaire situatie op die eilanden, maar hekelde ook de handelwijze van de Griekse autoriteiten. Volgens Veldkamp ‘ondermijnen’ de Grieken de EU – Turkijedeal. Griekenland speelt volgens hem de Turkse mensenhandelaren in de kaart.

De EU – Turkije deal uit maart 2016 is bedoeld om het aantal bootvluchtelingen af te remmen. Turkije beloofde in ruil voor financiële steun migranten in kampen op te vangen. Griekenland zou alle bootvluchtelingen  terugsturen naar Turkije. Alleen ‘kwetsbare’ asielzoekers zouden in Griekenland (en daarmee in de EU) mogen blijven. Ambassadeur Veldkamp zei dat Griekenland in strijd met de afspraken vrijwel iedereen als ‘kwetsbare vluchteling’ beschouwt en naar het vasteland overbrengt. EU-geld voor het verbeteren van tijdelijke opvangkampen op de eilanden blijft volgens Veldkamp ongebruikt liggen.

Speech maakte veel los in de Haagse achterkamers

De speech van ambassadeur Veldkamp maakte veel los in de Haagse achterkamers. Het is ongebruikelijk dat diplomaten zich zo helder uitspreken, zeker als het gaat om een politiek gevoelig onderwerp. De EU-Turkijedeal is voor regeringspartij VVD het voorbeeld voor het nieuwe migratiebeleid: afspraken met landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika voor vluchtelingenopvang ‘in de regio’ zodat die niet meer naar hier komen.

Coalitiepartners ChristenUnie en D66 accepteerden tijdens de kabinetsformatie met tegenzin deze VVD-aanpak. Dat een Nederlandse ambassadeur nu verklaart dat de praktijk anders uitpakt dan internationaal is overeengekomen, draagt bepaald niet bij aan het vertrouwen van ChristenUnie en D66 in de heilzame werking van dergelijke migratie-deals.

VVD-staatssecretaris Harbers is het eens met de ambassadeur

VVD-staatssecretaris Harbers herhaalde donderdagmiddag in de Kamer de opmerkingen van ambassadeur Veldkamp. Harbers zei over het terugsturen van migranten vanaf de Griekse eilanden: ‘Dat gebeurt in mindere mate.’ Hij bevestigde ook dat Griekenland teveel vluchtelingen vanaf de eilanden naar het vasteland haalt. Hij constateerde dat Griekenland het geld dat door de EU beschikbaar werd gesteld niet gebruikt voor een humanitaire vluchtelingenopvang.

Harbers met een kennelijke verwijzing naar de speech van ambassadeur Veldkamp: ‘Onze mensen in Griekenland helpen de Grieken ervan te doordringen dat zij hun deel van de afspraken moeten nakomen.’ Over de beweegredenen van de Grieken om in voldoende mate uitvoering te geven aan de afspraken die uit de EU – Turkijedeal voortvloeien, zei Harbers: ‘Griekenland heeft er moeite mee de traditionele rol van transitland voor migranten van zich af te werpen.’

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.