Defensie

D66 oogst hoon met voorstel ‘groen leger’

Door Berend Sommer - 27 februari 2018

Een voorstel van regeringspartij D66 om de Nederlandse krijgsmacht te vergroenen is met hoon ontvangen. D66-Kamerlid Salima Belhaj presenteerde daartoe vandaag een initiatiefnota. Volgens Belhaj is een milieuvriendelijk leger niet alleen veiliger, maar ook effectiever.

‘De innovatieve kracht van Defensie kan van groot belang zijn voor het halen van de klimaatdoelstellingen,’ schrijft Belhaj in haar nota. Belhaj ziet een mogelijk verband tussen klimaatproblematiek en het ontstaan van militaire conflicten: ‘Bij conflicten, onder meer veroorzaakt door klimaatverandering, waarbij de veiligheid van mensen in gevaar wordt gebracht, is Defensie vaak betrokken. Het ligt dan ook voor de hand dat Defensie een proactieve en kordate aanpak kiest om klimaatverandering tegen te gaan.’

Volgens Belhaj is het van belang dat Defensie leidend is bij het halen van de Klimaatdoelen zoals opgesteld in het akkoord van Parijs. Ze doet hiervoor een aantal voorstellen, zoals klimaatneutrale kampementen, of militaire bases die minder energie verbruiken.

‘Efficiënter, duurzamer én gezonder’

Ook meent Belhaj dat er bij het leveren van brandstof tijdens militaire missies doden vallen. Als er geen fossiele brandstof wordt geleverd, zou dit vermeden worden, is de gedachte. Ook wil Belhaj dat militairen zelf hun voedsel gaan kweken: ‘Het is efficiënter, duurzamer én gezonder.’

Belhaj wil dat er een klankbordgroep wordt ingesteld bij Defensie, om over de energiestrategie te adviseren. Deze voorstellen zijn nog niet voorzien van een begroting. Coalitiepartner VVD is nog niet overtuigd van de voordelen van een duurzaam leger. Dilan Yesilgöz vraagt zich op Twitter af of D66 de prioriteiten wel op orde heeft.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.