Immigratie

Harbers wil EU verleiden met ambitieus migratieplan

Door Berend Sommer - 30 maart 2018

Staatssecretaris Mark Harbers van Asielzaken presenteert vandaag een integraal plan van aanpak om de immigratie terug te dringen. Harbers heeft een plan uitgestippeld om migratie van begin tot einde in goede banen te leiden. Nu moet Europa over de brug komen.

Met de ‘integrale aanpak migratie’ wil hij de grip op migratie naar Nederland vergroten. Het plan moet ervoor zorgen dat de migratiestroom kan worden gereguleerd en hulp kan bieden aan migranten die dat nodig hebben. Ook moet ervoor worden gezorgd dat de hoeveelheid immigranten aansluit op draagkracht in de samenleving.

13 mythes en misverstanden over migratie, ontkracht door Syp WyniaAfbeeldingsresultaat voor syp wynia

Het plan is opgesteld in overleg met de ministers Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken, Stef Blok van Buitenlandse Zaken, Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking en Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Dit zijn de belangrijkste punten op een rij.

Tegengaan van illegale migratie

De overheid wil de illegale migratie, waarbij migranten via mensensmokkelaars voor veel geld op een rubberen bootje stappen, bestrijden door de oorzaken aan te pakken in het thuisland. Als de economische vooruitzichten beter zijn in het thuisland, wordt de beslissing om naar de Europese Unie te migreren niet genomen, is de gedachte. De regering erkent dat dit op de korte termijn niet zal werken, maar wil ook de samenwerking met Afrikaanse landen aan de Middellandse Zeekust intensiveren. Dit moet in Europees verband gebeuren.

Dat betekent dat de grensbewaking in die landen moet worden verbeterd, Opmerkelijk is dat hierbij ook Libië wordt genoemd, waarover Kaag donderdag nog in de Volkskrant zei dat er met dat land geen samenwerking mogelijk is, omdat het wordt verscheurd door burgeroorlog.

Opvang in de regio

Ooit gelanceerd als idee van VVD-Kamerlid Malik Azmani, nu kabinetsbeleid: het verbeteren van opvang in de regio. Harbers wil dat migranten niet alleen in de regio onderdak krijgen, maar ook aansluiting vinden in de samenleving. Nederland wil nabijgelegen landen stimuleren om meer te doen voor migranten. De migranten die toch doorreizen naar Nederland, wil Harbers terugsturen.

In een interview met de Volkskrant refereert Harbers hierbij aan de Turkije-deal met de Europese Unie. Daarbij worden bootvluchtelingen die via Turkije naar Griekenland reizen, teruggestuurd. In ruil daarvoor ontvangt Turkije miljarden van de Europese Unie. Binnen diezelfde Europese Unie moet worden opgetreden tegen het zogeheten ‘asielhoppen’, waarbij asielzoekers met hun aanvraag wachten tot ze beland zijn in een land met goede sociale voorzieningen, zoals Nederland, Duitsland of Zweden. Harbers wil dat ze bij aankomst in een veilig land gaan registreren. Dit uitgangspunt moet in overleg met de Europese Unie worden beklonken.

Feit is dat landen aan de Middellandse Zee onevenredig worden belast. De meeste immigranten komen aan in Italië, Griekenland en Spanje. Het is de vraag of die landen het voorstel toejuichen.

Solidair asielstelsel binnen de Europese Unie

Harbers wil inzetten op een asielproces dat de onregelmatigheden in de stroom van migranten aankan. Daarbij wil hij het asielproces herzien. Ook is het de bedoeling meer solidariteit te krijgen binnen de Europese Unie. De vraag is wat hier van terechtkomt: de Hongaarse premier Viktor Orbán weigert bijvoorbeeld pertinent migranten toe te laten.

Eerder schreef De Telegraaf dat de Hongaarse regering niet in gesprek wil met Harbers over de kwestie. Orbán stelt vlak voor de parlementsverkiezingen dat Hongarije onder zijn leiding geen ‘immigrantenland’ zal worden. Daarmee wil hij benadrukken dat er in de nabije toekomst geen asielzoekers worden toegelaten. Orbán ziet ook een verband tussen terrorisme en migratie.

Nadruk op terugkeer en integratie

Harbers wil de politieke migranten na verloop van tijd laten terugkeren, in de Volkskrant zegt Harbers dat de asielduur moet wordt teruggebracht naar drie jaar. Tegelijkertijd wordt van statushouders verwacht dat ze integreren en de Nederlandse taal leren. Ook wil Harbers de legale migratie bevorderen, waarbij gekeken wordt naar vraag en aanbod van arbeid.

Harbers wil hard optreden tegen illegaliteit en verwacht van afgewezen asielzoekers dat ze op eigen gelegenheid terugkeren. Ten slotte wil Harbers dat de inburgering voor migranten die wel in Nederland blijven. ‘Ook tijdens die inburgering, blijft terugkeer het doel,’ aldus Harbers.

Ingelogde abonnees van Elsevier Weekblad kunnen reageren.