nederland

Gebrekkige informatie bijdrage thuishulp

Door ANP - 23 maart 2016

DEN HAAG (ANP) – Hulpbehoevenden worden niet of nauwelijks geïnformeerd door gemeenten over de hoogte van de eigen bijdrage voor hun ondersteuning. Hierdoor worden zij maanden later overvallen door soms zeer hoge facturen die zij niet zomaar kunnen betalen. Dat concludeert de Nationale ombudsman in een woensdag verschenen rapport.

Het gaat om onder meer chronisch zieken, gehandicapten en ouderen die thuiszorg nodig hebben. De ombudsman concludeert dat deze groep de dupe is geworden van de ingewikkelde uitvoering van de taakverdeling tussen Rijksoverheid en gemeenten. Gemeenten zijn volgens de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) verplicht om mensen van tevoren te informeren over de eigen bijdrage. Maar in de praktijk blijkt dat gemeenten dit vaak zelf niet weten.

Aanleiding voor het onderzoek was de klachtenstroom die bij de ombudsman binnenkwam. ,,Burgers lieten de ombudsman weten dat, als zij van tevoren hadden geweten hoe hoog de eigen bijdrage voor hen zou worden, zij een andere keuze hadden gemaakt. Zij zijn in financiële problemen gekomen door hoge facturen, vaak over meerdere maanden tegelijk”, aldus de belangenbehartiger.

Gemeente

Sinds begin vorig jaar moeten mensen voor ondersteuning van onder meer huishoudelijke hulp aankloppen bij de gemeente. Door de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar gemeentes ging er het afgelopen jaar veel mis.

De ombudsman deed onderzoek onder bijna driehonderd gemeenten.