nederland

Meer ‘ontwikkelruimte’ voor leraar

Door ANP - 31 maart 2016

UTRECHT (ANP) – Leraren moeten meer tijd krijgen om te kunnen werken aan de ontwikkeling van hun vak en verbetering van het onderwijs. De VO-raad pleit er daarom voor om scholen gedurende de komende kabinetsperiode per jaar per voltijds leraar honderd uren extra te geven om die ruimte op schoolniveau en in overleg met het lerarenteam te creëren. De VO-raad becijfert dat daar vier jaar lang maximaal 300 miljoen euro voor nodig is. Donderdag presenteert de organisatie een actieplan.

Het plan, met zeven actiepunten, kwam er na veel overleg met leraren, schoolleiders en -bestuurders. Daaruit bleek dat leraren vinden dat ze weinig tijd hebben om goed te werken aan hun professionele ontwikkeling maar ook aan het verbeteren van het onderwijs. Scholen kunnen daar iets aan doen door bijvoorbeeld anders te organiseren, en onnodige regels en administratie te schrappen.

Voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad hoopt dat er nu meer ruimte voor leraren komt. Leraren zetten zich volgens hem elke dag ,,vol passie” in, maar het vak komt wel onder druk te staan door te weinig tijd en ruimte. Het actieplan moet van het leraarschap ,,een nog aantrekkelijker beroep om in te werken” maken.

De VO-raad vertegenwoordigt schoolbesturen en scholen in het voortgezet onderwijs.