nederland

Koenders uit zorg over opvang vluchtelingen

Door ANP - 10 april 2016

DEN HAAG (ANP) – Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft tijdens zijn bezoek aan Griekenland en Turkije gewezen op het belang van een zorgvuldige en fatsoenlijke manier van omgaan met vluchtelingen en migranten. Hij heeft onder meer zorgen geuit over berichten vanuit het opvangkamp Idomeni aan de Grieks-Macedonische grens. Daar zouden vluchtelingen gewond zijn geraakt nadat ze met traangas waren bespoten door de politie.

,,De situatie in het kamp is gespannen. Ik neem naar aanleiding van de gebeurtenissen van vandaag contact op met mijn Macedonische collega om navraag te doen naar de toedracht”, aldus Koenders.

Hij pleitte in Istanbul in overleg met zijn Turkse ambtgenoot Mevlüt avusoglu voor een zorgvuldige uitvoering van het migratieakkoord tussen de EU en Turkije. Koenders benadrukte de noodzaak om humanitaire en internationaalrechtelijke afspraken te respecteren.

Misstanden

,,De Turkse autoriteiten onderschrijven deze principes en dat is van essentieel belang”, zei hij na afloop van het overleg. ,,Dit gaan we nauwlettend in de gaten houden.”

Koenders voerde zondag in Istanbul eveneens gesprekken met UNHCR en Amnesty International. Hun signalen over misstanden worden serieus genomen, maar hij tekende daarbij wel aan dat de Europese Commissie de kans moet krijgen om berichten te controleren alvorens conclusies kunnen worden getrokken.

Tegenover avusoglu sprak Koenders zijn waardering uit voor de gastvrijheid van Turkije. ,,We moeten niet vergeten dat Turkije nu al meer dan 2,5 miljoen vluchtelingen opvangt. Ze doen dat met toewijding en met veel energie. Dat verdient veel erkenning’’, aldus de minister.