nederland

Verblijf in Syrië mogelijk toch strafbaar

Door ANP - 28 april 2016

DEN HAAG (ANP) – Nederlandse jihadisten die vrijwillig in Syrië verblijven, kunnen mogelijk toch strafbaar worden gesteld. Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) kijkt of dat mogelijk is. Hij is hierover in overleg met het Openbaar Ministerie (OM). Voor de zomer laat de minister de Tweede Kamer weten wat het overleg heeft opgeleverd, zei hij donderdagavond in overleg met de Kamer.

Tot nu toe voelde het kabinet er weinig voor om verblijf in Syrië strafbaar te stellen. Na recente onderzoeken die onder meer aangaven dat Syriëgangers eigenlijk niet in dit gebied kunnen zijn zonder dat ze worden voorbereid op de strijd, heeft de minister het er nogmaals met het OM over gehad.

Van der Steur sprak zelf donderdag van voortschrijdend inzicht. Het is goed dat de Kamer ons scherp houdt, verwees hij naar de aanhoudende vragen van partijen om verblijf in Syrië strafbaar te stellen.