nederland

‘Kamp moet niet instemmen met plan NAM’

Door ANP - 24 mei 2016

GRONINGEN (ANP) – Gedeputeerde Staten van Groningen vinden dat minister Henk Kamp van Economische Zaken niet moet instemmen met het winningsplan van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Volgens het college houdt het plan onvoldoende rekening met de veiligheid en de grote negatieve maatschappelijke effecten van de gaswinning.

In het plan, in april verschenen, staat hoeveel gas de NAM het komende gasjaar wil gaan winnen. Eind september hakt het kabinet hier de knoop over door.

Volgens de Groningse bestuurders moet de veiligheid van inwoners en het voorkomen van schade voorop staan. Economische aspecten en leveringszekerheid moeten daaraan ondergeschikt zijn. Provinciale Staten debatteren woensdag nog over de kwestie. Daarna wordt er een definitief oordeel naar Kamp gestuurd.