nederland

Koning breekt lans voor ‘kracht Europa’

Door ANP - 25 mei 2016

BRUSSEL (ANP) – Europa moet blijven samenwerken om uitdagingen als de vluchtelingenstroom, terrorisme, klimaatbeheersing en de werkloosheid het hoofd te bieden. Dat was woensdag de kern van de boodschap die koning Willem-Alexander overbracht in het Europees Parlement in Brussel. ,,Bij al deze opgaven hebben wij elkaar nodig.”

De koning wees erop dat Europese samenwerking vrede heeft gebracht en de lidstaten waarden delen. ,,Ik behoor tot de eerste generatie in de geschiedenis die dit geluk ten deel valt en ik wens komende generaties datzelfde geluk toe.”

Dat er problemen, gebreken en zorgen rondom het Europees project zijn, is evident. Maar Europa mag geen eliteproject zijn, benadrukte Willem-Alexander. Belangrijke verworvenheden als vrij reizen, werken of wonen door heel Europa worden niet door alle Europeanen zo ervaren, zei de koning.

Ook het gebrekkige imago van de EU, die ,,eerder als boeman en bemoeial dan als bondgenoot” wordt gezien, stipte de koning aan.