nederland

PrivaZorg niet meer onder verscherpt toezicht

Door ANP - 20 mei 2016

AMERSFOORT/MAURIK (ANP) – Het verscherpt toezicht dat sinds een jaar gold voor een vestiging van thuiszorgorganisatie PrivaZorg is beëindigd. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zijn bij de afdeling Rivierenland in het Gelderse Maurik belangrijke verbeteringen doorgevoerd en is het kwaliteitsniveau nu bij alle steunpunten van PrivaZorg weer op niveau.

Aanleiding voor de maatregel waren ‘structurele tekortkomingen’ in de kwaliteit van de zorg. Zo waren er problemen met de medicatieveiligheid en werd onvoldoende gekwalificeerd personeel ingezet.

In een reactie laat de thuiszorgorganisatie vrijdag weten blij te zijn met het vertrouwen van de IGZ en ,,onverminderd door te zullen gaan om op het vereiste niveau te blijven”. Bij twee andere zorginstellingen van PrivaZorg in Utrecht en Amersfoort werd het verscherpt toezicht een halfjaar geleden al opgeheven.