nederland

Rekenkamer betreurt onduidelijkheden

Door ANP - 18 mei 2016

DEN HAAG (ANP) – Over het effect van sommige overheidsmaatregelen blijft onduidelijkheid bestaan en dat is jammer, aldus de Rekenkamer op Verantwoordingsdag. Is er meer duidelijkheid, dan kan aan de hand daarvan nog beter beleid worden gemaakt. De Kamer kan dat beleid ook beter controleren en de belastingbetaler krijgt een beter idee van wat er met zijn geld wordt gedaan.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid bijvoorbeeld heeft acht regelingen om onder anderen mensen van vijftig jaar en ouder aan een baan te helpen, maar van de helft van die regelingen weet het ministerie niet hoeveel oudere werklozen er gebruik van maken. Van twee maatregelen is ook niet duidelijk wat ze kosten.

Ook is het effect onduidelijk van de fiscale voordelen (700 miljoen per jaar in totaal) die buitenlandse experts op tal van gebieden naar Nederland moeten lokken.

Verder staat bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van het energielabel voor huizen nog onvoldoende vast.