nederland

Kritiek op voorstel VNL over EU-referendum

Door ANP - 27 juni 2016

DEN HAAG (ANP) – De Raad van State is kritisch over een wetsvoorstel van de politieke partij Voor Nederland (VNL) over een raadgevend referendum over het EU-lidmaatschap van Nederland. Het advies is om het wetsvoorstel van Tweede Kamerlid Joram van Klaveren te ,,heroverwegen”.

Het referendum zoals VNL dat voorstelt zou moeten gaan over de vraag: ,,Bent u voor of tegen het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie?”.

Eén van de kritiekpunten van de Raad van State, het hoogste adviesorgaan voor de regering, is dat dit niet duidelijk genoeg is. Het kan namelijk zijn dat een tegenstem een uiting is van onvrede met de EU, maar dat dit nog niet meteen betekent dat iemand ook voor een vertrek uit de Unie is.

VNL laat weten dit kritiekpunt te ondervangen door de vraag over een ‘nexit’ iets anders te formuleren: ,,Bent u voor of tegen het uittreden van Nederland uit de EU?”. Het initiatiefwetsvoorstel is inmiddels af.