nederland

Schrijvers: meer subsidie Letterkundig Museum

Door ANP - 16 juni 2016

EEFDE (ANP) – Adriaan van Dis, Remco Campert, Connie Palmen en andere prominente schrijvers en illustratoren roepen minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) donderdag op meer subsidie te geven aan het Letterkundig Museum. In een brandbrief duiden ze het museum aan als het ,,Rijksmuseum voor Literatuur”.

,,Het Letterkundig Museum is een gerenommeerd instituut, dat uitstekend werk verricht, maar dat sinds de buitensporige bezuiniging die uw ministerie dit museum per 1 januari 2013 heeft opgelegd zijn taak van behoud, beheer en beschikbaarstelling niet langer op verantwoorde wijze kan uitoefenen”, zo valt in de brief te lezen. De ondergetekenden doelen onder meer op onderzoeksprojecten met universiteiten die door tijdgebrek niet van de grond komen. Ook werd 30 procent van het personeel noodgedwongen ontslagen en is er geen hoofd Collecties meer in het museum.

,,Wij verzoeken u met klem het Letterkundig Museum de middelen ter beschikking te stellen die nodig zijn om als hoeder van het Nederlands literair erfgoed te kunnen blijven optreden”, schrijft de groep. Volgens hen is het bedrag dat jaarlijks extra nodig is bescheiden: 500.000 euro. Drie jaar geleden verloor het museum een kwart van zijn budget: 700.000 euro per jaar.

Ook tientallen hoogleraren en biografen hebben een brandbrief aan Bussemaker geschreven. Daarin verzoeken ze eveneens het Letterkundig Museum subsidie te verlenen zodat ,,er vaart gemaakt kan worden met de digitalisering van de collectie en het optimaal toegankelijk maken van het literair erfgoed, volgens de hedendaagse maatschappelijke behoeften”.