nederland

Kerken en moskeeën memoreren aanslag in gebed

Door ANP - 15 juli 2016

AMERSFOORT (ANP) – Vertegenwoordigers van geloofsgemeenschappen overal in de wereld reageren vrijdag op de bloedige aanslag in Nice. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft er met afschuw kennis van genomen. De bisschoppen bidden voor de doden en gewonden bij deze aanslag, voor hun familie en vrienden.

Ook bidden ze voor de Franse samenleving en de wereldwijde gemeenschap, die op meerdere plaatsen te lijden heeft onder aanslagen. Ze bidden ,,dat respect voor ieder mensenleven en verlangen naar vrede en veiligheid de aanzet blijven tot solidariteit en dialoog, ondanks angst en verontwaardiging”.

De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) noemt het ‘de zoveelste walgelijke aanslag in Frankrijk’ en veroordeelt de aanslag ‘in de meest scherpe bewoordingen’. De raad vraagt moskeeën om tijdens het vrijdagmiddaggebed extra stil te staan bij de slachtoffers en hun nabestaanden.

Ook de Protestantse Kerk laat van zich horen. René de Reuver, scriba van de generale synode, heeft een gebed geschreven. Daarin zijn ook aanslagen in andere steden opgenomen. ,,Weer een aanslag. Na Parijs, Bagdad, Istanbul, Brussel en al die andere plaatsen wereldwijd waar mensen het leven lieten door aanslagen. Nu in Nice, op de avond van een feestdag. Heer, zie naar ons om. We zijn bang. Haat, woede en wraak verwoesten zoveel.” De volledige tekst van het gebed van De Reuver staat op de website van de Protestantse Kerk.