nederland

Meerderheid asielkinderen naar school

Door ANP - 14 juli 2016

DEN HAAG (ANP) – Een grote meerderheid van de asielkinderen in de leerplichtige leeftijd gaat in Nederland naar school. Het Centraal Bureau voor de Statistiek becijferde op verzoek van het ministerie van OCW dat minstens 89 procent van de minderjarigen die worden opgevangen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers hier onderwijs volgt.

Op 1 april verbleven in totaal 7565 asielzoekers van 5 tot 18 jaar oud in de centrale opvang van het COA. Van hen stonden er op dat moment 6280 ingeschreven bij een onderwijsinstelling, zo bleek uit gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Het CBS vermoedt dat het werkelijke aantal schoolgaande asielkinderen hoger ligt, maar dat dat door achterstanden in de registratie niet uit de administratie blijkt.