nederland

2015 druk jaar voor Leger des Heils

Door ANP - 22 augustus 2016

ALMERE (ANP) – Het Leger des Heils heeft een druk jaar achter de rug, blijkt uit de jaarrekening over 2015 die maandag werd gepubliceerd. Hoewel de economie in Nederland groeide, klopten toch meer mensen aan bij de organisatie. Bijna 89.000 mensen kwamen in aanraking met het Leger des Heils, ongeveer 10.000 meer dan het jaar daarvoor.

Van die mensen zochten 52.214 personen zorg, hulp of steun op het vlak van welzijns- en gezondheidszorg en werden 15.963 mensen begeleid vanuit de Jeugdbescherming en Reclassering. De overige personen namen deel aan andere activiteiten, zoals het inzamelen van kleding.

In 2015 werden in totaal 6.077.496 maaltijden verstrekt tegen 5.556.608 in het jaar daarvoor. Ruim 1,1 miljoen maaltijden werden gratis of tegen zeer geringe bijdrage verstrekt. In 2014 waren dat er nog 720.000. De organisatie verzorgde daarnaast 1,7 miljoen overnachtingen.