nederland

Bureau: kritiek NAM op rapporten onterecht

Door ANP - 23 augustus 2016

GRONINGEN (ANP) – Contra-expertisebureau Vergnes Expertise uit Leek is het oneens met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) dat gemaakte rapportages over schade door aardbevingen in Groningen niet goed zouden zijn. Sterker nog: het bureau noemt de rapportages prima en wijst juist met de vinger naar de NAM. Die zou geen objectieve schadebeoordeling willen zien.

,,De argumenten van de NAM over kwaliteit van rapportage verhullen slechts de wens om zo weinig mogelijk schade uit te betalen”, zegt directeur Richard Vergnes. Volgens hem streeft de NAM ,,naar het onder het tapijt vegen en bagatelliseren van schademeldingen. Wij doen daar niet aan mee”.

Dinsdag maakte de NAM bekend de samenwerking met het bureau te beëindigen omdat de rapportages van Vergnes ondermaats zouden zijn. Het bureau vindt die beslissing onterecht en zegt dat ,,experts en contra-experts volstrekt onafhankelijk en in vrijheid hun werk moeten kunnen doen”.

Kwalitatief onvoldoende

Volgens de NAM is vorig jaar door ingeschakelde deskundigen vastgesteld dat de rapporten van Vergnes kwalitatief onvoldoende waren. Een steekhoudende onderbouwing van de schadeoorzaken ontbreekt, stelt de NAM. ,,Bovendien blijkt regelmatig sprake te zijn van kopieerwerk van (delen van) schaderapporten.” Beloofde verbeteringen kwamen er volgens de NAM niet.

Bij Groningers die schade aan hun panden hebben, vermoedelijk door aardbevingen, komt altijd een eerste expert langs. Als bewoners het niet eens zijn met de hoogte van het vastgestelde schadebedrag kunnen ze een zelfgekozen contra-expert inschakelen op kosten van de NAM. Maar vanaf volgende week donderdag kan dat niet meer met Vergnes.