nederland

Advocaten toetsen verkiezingsprogramma’s

Door ANP - 16 september 2016

DEN HAAG (ANP) – In aanloop naar de verkiezingen begin volgend jaar beloven de politieke partijen een hoop in hun verkiezingsprogramma’s, maar zijn al die beloftes ook juridisch houdbaar? Om dat te toetsen gaat een commissie van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) de komende maanden alle programma’s doorlichten.

Bij de vorige verkiezingen voor de Tweede Kamer bleek dat sommige voorstellen niet helder waren of zelfs indruisten tegen basisprincipes van de rechtsstaat, zoals het recht op een behoorlijk proces, de vrijheid van meningsuiting of het non-discriminatiebeginsel.

Zo pleitten de PVV en in mindere mate ook de SGP in de vorige verkiezingsprogramma’s wel voor verregaande beperkingen op de fundamentele vrijheden van moslims, maar niet voor die beperking voor andere geloofsgroepen. Dat is in strijd met de Grondwet.

Inburgering

Op het gebied van immigratie en inburgering wilden VVD en PVV veel strengere eisen opleggen aan immigranten, huwelijksmigranten en in Nederland wonende partners van immigranten, maar gingen ze daarbij niet in op mogelijk inbreuk op in Nederland geldende mensenrechten.

De commissie verwacht ook deze verkiezingsronde weer voorstellen van politieke partijen ,,die schuren met rechtsstatelijke minimumeisen”, bijvoorbeeld als het gaat over immigratie, de toegang tot de rechter en privacy.

Het rapport wordt eind februari gepresenteerd, enkele weken voor de verkiezingen op 15 maart 2017.