nederland

Bescherming zeegebied Borkumse Stenen nodig

Door ANP - 18 september 2016

ZEIST (ANP) – Het kabinet moet het zeegebied Borkumse Stenen, ten noorden van Schiermonnikoog op de grens met Duitsland, uitroepen tot beschermd natuurgebied. Dat vinden de Stichting Duik de Noordzee Schoon, het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee.

,,Het gebied is uitzonderlijk door het grind, grote keien en velden van schelpkokerwormen die een natuurlijk Noordzeerif vormen”, aldus de drie organisaties. Ze hebben afgelopen week een expeditie uitgevoerd naar het gebied om de bijzondere natuur in kaart te brengen.

Het grind en de stenen dateren van de ijstijd en zijn het leefgebied voor veel vissen en andere zeedieren. Beelden van duikers laten zien dat de stenen zijn begroeid met anemonen, sponzen, dodemansduim (zacht koraal) met daartussen verschillende soorten kreeften, krabben en vissen.

De grootste bedreiging voor dit gebied en andere locaties in de Noordzee is de visserij die de zeebodem omwoelt. De organisaties vragen het kabinet snel meer werk te maken van bescherming van de ,,kwetsbare Noordzeenatuur”.