nederland

‘Gelijke kansen, maar toch allemaal anders’

Door ANP - 20 september 2016

DEN HAAG (ANP) – Gelijke kansen en iedereen is anders, dat zijn de twee belangrijkste thema’s in de onderwijsbegroting voor het komende jaar. Het ministerie van Onderwijs trekt 55 miljoen euro uit voor het bevorderen van gelijke kansen. Ook gaan er vanaf 2017 verschillende initiatieven van start die individuele kansen en talenten moeten bevorderen. ,,Kinderen gelijke kansen bieden is iets anders dan eenheidsworst voorschotelen”, schrijft het ministerie.

Minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker besteden de 55 miljoen euro komend jaar onder meer aan asielkinderen zodat scholen een (tweede) jaar extra bekostiging krijgen voor taalonderwijs, 10 miljoen euro gaat naar een structurele oplossing voor mbo-leerlingen van wie de ouders de schoolkosten niet kunnen betalen en 5 miljoen euro is voor achterstandenbeleid.

In 2017 gaan diverse nieuwe onderwijsprojecten van start. Zo komt er een lerarenregister waarin leraren zelf hun kennis en vaardigheden bijhouden. Alle leraren komen dan in dat register te staan. Ook komt volgend jaar het Leven Lang Leren-krediet beschikbaar voor iedereen tot 55 jaar die wil blijven studeren maar geen recht (meer) heeft op studiefinanciering. Zij kunnen tegen gunstige voorwaarden hun les- of collegegeld lenen als zij een opleiding in het mbo of het hoger onderwijs volgen.

In het hoger onderwijs begint in 2017 het experiment flexstuderen: Studenten die hun studie willen combineren met activiteiten ernaast kunnen dan hun collegegeld betalen naar rato van het onderwijs dat ze volgen.