nederland

‘Maak korting op ontwikkelingshulp ongedaan’

Door ANP - 13 september 2016

DEN HAAG (ANP) – Het budget voor ontwikkelingshulp moet weer terug naar de internationaal afgesproken norm van minimaal 0,7 procent van het nationaal inkomen, vindt Oxfam Novib. Nederland en andere donorlanden denken volgens de organisatie ten onrechte dat subsidies aan het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden meer succes hebben.

,,Maar dat geld bereikt deze landen niet. In de armste landen is ontwikkeling zonder publieke financiering zoals ontwikkelingshulp een illusie”, aldus directeur Farah Karimi. ,,Het kabinet heeft al 2 miljard euro gekort op hulp, met de economische crisis als argument. Maar die is nu voorbij en het is hoog tijd dat we die bezuiniging over de rug van de allerarmsten ongedaan maken.”

De armste mensen profiteren volgens Karimi niet van economische groei en private financiering gaat niet of nauwelijks naar de zwakste landen. In een rapport van Oxfam Novib dat woensdag verschijnt, staat dat hulp gericht moet zijn op het versterken van de relatie tussen burgers en de autoriteiten in het land.

Uit het rapport blijkt verder dat het inkomen van de allerarmste 10 procent van de wereldbevolking, tussen 1988 en 2011 het minst is gegroeid. Hun jaarinkomen is in een kwart eeuw met slechts drie dollar per jaar omhoog gegaan, minder dan 1 cent per dag.