nederland

Meer controles na onrust rond azc in Pekela

Door ANP - 15 september 2016

OUDE PEKELA (ANP) – Het gemeentebestuur van het Groningse Pekela heeft donderdag extra maatregelen genomen om nieuwe incidenten rond het asielzoekerscentrum (azc) te voorkomen. Die bestaan onder meer uit extra surveillance, handhaven van alcoholverbod in de openbare ruimte en het scherper toezien op huisregels in het azc. Ook komen voorlopig geen nieuwe bewoners in het centrum.

Van grote vergrijpen, zoals bijvoorbeeld een door bewoners op sociale media gemelde vermeende aanranding van een meisje, is volgens de politie vooralsnog geen sprake. Dat zeggen de gemeente, de politie en asielopvangorganisatie COA in een gezamenlijke verklaring. Het aantal incidenten is blijkens die verklaring beperkt gebleven tot twee ernstige. Het betreft een winkeldiefstal met een lastige aanhouding van een asielzoeker en een overlast veroorzakende dronken bewoner van het azc, die bij zijn aanhouding een agent heeft verwond.

Voor de derde melding, van de vermeende aanranding door een buitenlandse man, bestaat geen grond. Er is geen melding of aangifte gedaan door het meisje, aldus de politie. Onderzoek heeft niets opgeleverd en er zijn geen verdere getuigen. Bart Kruizinga, politiechef van het basisteam Ommelanden-Midden: ,,Wat we dan zien is dat dit verhaal als waarheid met aannames op sociale media verschijnt. Daardoor neemt de onrust alleen maar toe.”

Koel

Burgemeester Jaap Kuin zei na afloop van het overleg de gevoelens van de bewoners te begrijpen, maar riep tevens op het hoofd koel te houden. ,,We kijken met alle partners hoe we gezamenlijk de veiligheid zo veel mogelijk kunnen waarborgen en het veiligheidsgevoel bij de bewoners kunnen vergroten.”

De organisatie Kameraadschap Noord-Nederland heeft voor zaterdag een demonstratie tegen het azc aangekondigd. De organisatie hoopt op de komst van zo’n zevenhonderd mensen. ,,Er volgt nog een gesprek met de aanvrager. Dat is gebruikelijk”, aldus de woordvoerster van Pekela. De gemeente ziet volgens haar geen reden de betoging te verbieden.