nederland

Risico’s bij delen inlichtingen door MIVD

Door ANP - 26 september 2016

DEN HAAG (ANP) – De militaire inlichtingendienst MIVD heeft informatie verstrekt die kon worden gebruikt voor zogeheten ‘targeted killings’ door andere landen. De dienst heeft zich daarbij aan de wet gehouden. De regels die worden gehanteerd nemen echter onvoldoende het risico weg dat de MIVD onbedoeld heeft bijdragen aan onrechtmatig gebruik van geweld.

Dat concludeert de toezichthouder op de inlichtingendiensten CTIVD in een maandag gepubliceerd rapport. De MIVD heeft tijdens twee militaire missies, waar Nederland zelf onderdeel van was, een bijdrage geleverd aan ‘targeting’. Onder targeting wordt verstaan de besluitvorming om in een operatie geweld te gebruiken.

Buiten de twee militaire missies heeft de MIVD echter ook informatie verstrekt aan buitenlandse diensten. Dat was zonder de uitdrukkelijke bedoeling om bij te dragen aan targeting of het doden van specifieke personen, zogeheten targeted killings. Sommige van de inlichtingen konden hier echter wel voor worden gebruikt.

Bulkdata

De CTIVD heeft geen bewijs gezien dat het op basis van deze informatie tot onrechtmatig geweld is gekomen, maar kan het ook niet uitsluiten. Volgens de toezichthouder, die onderzoek deed naar de periode 2013-2015, zijn er echter geen aanwijzingen dat de MIVD hierin een ,,onaanvaardbaar risico” heeft genomen.

De MIVD verstrekt onder meer bulkdata, waarvan de dienst niet precies weet welke informatie deze bevatten. Het kan gaan om de inhoud van een grote hoeveelheid communicatie, maar ook ‘metadata’ als telefoonnummers en tijdstippen van telefoongesprekken in een bepaald gebied.