nederland

Steeds minder scholieren op basisscholen

Door ANP - 21 september 2016

DEN HAAG (ANP) – Nederland telt rond 2023 naar verwachting ruim 1,4 miljoen basisschoolleerlingen, ongeveer 74.000 (5 procent) minder dan nu. Statistiekbureau CBS voorziet de sterkste krimp in Limburg, Groningen, Friesland, de Achterhoek en Twente.

Het aantal leerlingen op basisscholen krimpt al zeven jaar in Nederland. Maar dat is niet het geval in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Daar is juist sprake van groei. Het CBS verwacht dat er de komende zes jaar zo’n 24.000 kinderen bijkomen in deze regio’s. Dat betekent een groei van 12 procent.

,,De meeste regio’s waar het aantal kinderen de afgelopen vijf jaar is afgenomen, zullen naar verwachting ook de komende jaren te maken krijgen met een verdergaande daling van het aantal vier tot twaalfjarigen. Veel van deze krimpregio’s zijn relatief sterk vergrijsd en ontgroend, waardoor er niet veel kinderen bijkomen”, aldus het CBS.

Door de krimp zijn de afgelopen jaren veel basisscholen verdwenen. In het afgelopen schooljaar waren er 6584 basisscholen in Nederland, 382 minder dan vier jaar geleden. In Groningen en Zeeland daalde het aantal scholen relatief het sterkst. Hier sloten respectievelijk 37 en 32 scholen.