nederland

Veel ergernis over handelwijze overheid

Door ANP - 05 september 2016

DEN HAAG (ANP) – Veel mensen ergeren zich aan de overheid. De grootste ergernis is dat ambtenaren niet altijd deskundig lijken om een probleem op te lossen. Ook vinden mensen het vervelend dat ze vaak niet weten waar ze aan toe zijn. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de Nationale ombudsman onder ruim vijfhonderd Nederlanders.

,,Nederlanders zijn kritisch en geven de overheid een magere voldoende. De helft van de Nederlanders vindt dat de Nationale ombudsman zich sterk moet maken voor een betere communicatie tussen overheid en burger en voor het sneller oplossen van problemen. Ook hulp bieden aan speciale groepen zoals kinderen, ouderen en sociaal zwakkeren vindt men belangrijk. Dit is een duidelijke boodschap. Er is meer aandacht nodig voor het contact en de relatie met burgers. De overheid moet meer actief luisteren”, aldus Nationale ombudsman Reinier van Zutphen.